Boogaard Advies

Management- en organisatieadvies

Welkom!

 

Het adviesbureau is opgericht door drs J.A.(Jaap) Boogaard en richt zich op organisaties die werkzaam zijn in de sector Bouwen en Wonen.

 

Het aanbieden van adviesdeskundigheid op het gebied van Organisatie, Management en

Procesbegeleiding vormt de basiscompetentie.

Dit kan plaatsvinden in de vorm van:

- Organisatieonderzoek

- Interim-management

- Crisismanagement

- Coaching

 

Daarnaast richt het zich op het ondersteunen van processen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

 

Verder levert het bureau expertise bij internationale kennisuitwisseling op het gebied van de Volkshuisvesting, binnen de Europese Unie, met potentiële EU- leden en met Habitat-concentratielanden.

 

Ten slotte vervult Boogaard Advies, in de persoon van de oprichter, rollen op het gebied van Visitatie bij Woningcorporaties en tijdelijke of structurele rollen als Commissaris of Toezichthouder.

 

Deze website geeft door middel van de uitwerking van deze hoofdthema’s een nader inzicht in de mogelijkheden en hoedanigheden van Boogaard Advies.

Kantoor– en bezoekadres:

Boogaard Advies

Leenderweg 29A

5591 JD  HEEZE

 

Contactinformatie:

 

Mobiel:          +31 (0)6-20444850

Telefoon:          +31 (0)40-2240411

Fax:          +31 (0)40-2240310

E-mail:          Jaap@BoogaardAdvies.eu

Website:            www.BoogaardAdvies.eu